През м. Май 2010 г. се навършват 90 години от основаването на Икономически университет – Варна. Той е най-старото висше икономическо училище и вторият университет в България, създаден след СУ “Св. Климент Охридски”.
Международната научна конференция на тема “Световната криза и икономическото развитие” е една от инициативите, чрез които университетът отбелязва своята бележита годишнина.

През последните две години светът преживява сериозни икономически сътресения. Ипотечната криза в САЩ, превърнала се в криза на финансовия сектор, постепенно прерастна в рецесия на реалната икономика. Тя засегна в нееднаква степен отделните отрасли и националните икономики, но се разгърна като световна криза. Досегашните й проявления дават основание тя да се оценява като едно от най-сериозните икономически сътресения в периода след Втората световна война.

Текущите икономически трудности са обект на широки дискусии сред икономистите. Предмет на обсъждане са причините, проявленията, последиците на финансово-икономическата криза. Не по-малък интерес предизвиква и отговорът на правителствата на кризата. Макар понастоящем светът да е на прага на постепенно излизане от кризата, тя още дълго ще остане във фокуса на икономическия дебат.

Научната конференция “Световната криза и икономическото развитие” си поставя две взаимосвързани задачи: от една страна – да насочи вниманието към самата криза (във финансовата сфера и в реалната икономика), а от друга – да постави текущите икономически сътресения в една по-широка времева рамка и разгледа кризата в контекста на икономическото развитие.

UE-Varna